Lumar One

Pierwszy, najlepszy | The first, the best

Innowacyjny kolektor danych z wbudowanymi czytnikami. Obowiązkowe wyposażenie magazynów i przemysłu.

An innovative data’s collector with readers built-in. Necessary equipment in every warehouse and in each brand of industry.

Lumar One Plus

Pierwszy, najlepszy i z drukarką | The first, the best… with a printer

Kolektor danych z wbudowaną drukarką i skanerami. Wygodne przetwarzania danych i tworzenia raportów.

A data’s collector with a printer and a scanner built-in. Convinient  processing datas and preparing reports.

Lumar Six

Kompaktowy z wytrzymałym ekranem | Compact with a tough screen

Wydajny kolektor danych z wbudowanymi czytnikami. Szybkość przetwarzania danych w środowisku Android.

An efficient data’s collector with readers built-in. An ability to process datas with a high speed using Android devices.

Lumar Eight

Nowoczesny, z dużą baterią i klawiaturą | Advanced with an efficient battery and a keyboard

Kolektor danych ze skanerem kodów kreskowych oraz NFC. Klawiatura alfanumeryczna i nowa wzmocniona obudowa.

A data’s collector with a barcode scanner and NFC technology. An alphanumeric keyboard and a new toughened case.

Akcesoria i wyposażenie dodatkowe
Accessories and additional equipment

Extendery | Extenders

Stacje ładowania | Charging stations

Kabury i pokrowce | Bags and covers

Baterie i zasilacze | Batteries and power supplies