Zarządzanie produkcją stało się bardziej efektywne

Zarządzanie produkcją

Głównym zadaniem jakie stawia się przed rozwiązaniami MES jest poprawa wydajności procesów produkcji tylko dzięki lepszemu wykorzystaniu już posiadanych zasobów. Informacje na temat czasu, ilości, czy jakości produkowanych wyrobów dostarczają użytkownikowi wiedzy na temat tego w jakim stopniu wykorzystywane są istniejące moce produkcyjne. Ich interpretacja umożliwia podejmowanie optymalnych decyzji, pozwalających tak zaplanować zlecenia produkcyjne, aby:

  • zwiększyć efektywność pracy,
  • obniżyć koszty,
  • skrócić czas cyklu produkcyjnego,
  • wyeliminować zbędne przestoje,
  • zwiększyć dostępność maszyn,
  • poprawić jakość produkcji oraz
  • zwiększyć produktywność parku maszynowego.

W praktyce efekty te można osiągnąć dzięki współpracy pomiędzy kierownictwem, a operatorami odpowiedzialnymi za należyty przebieg procesów. Oprogramowanie MES, dzięki integracji z urządzeniami końcowymi takimi jak nasze kolektory, usprawnia komunikację nie tylko na linii człowiek-maszyna, ale również człowiek-człowiek.

W przypadku systemów MES kolektory, danych LUMAR POLAND jako urządzenia końcowe, umożliwiają komunikację z serwerem.